Novosti

01/05/2009

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 18. veljače 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači.

Dnevni red

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća od 10.12.2007.
3. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
4. Donošenje Odluke o određivanju nagrade za rad članovima školskih odbora osnovnih škola Grada Pule
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
6. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Veruda
7. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za odgoj i obrazovanje
8. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula
9. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Pule za 2008. godinu
10. Izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pule.