Novosti

09/05/2024

Objavljen Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pule

Grad Pula objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pule koji će biti otvoren do raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Grada Pule može ostvariti fizička osoba, vlasnik/suvlasnik, odnosno upravitelj zgrade na zahtjev suvlasnika/upravitelja zgrade, za zamjenu pokrova koji sadrži azbest, isključivo za jednu zgradu koji se nalazi na području Grada Pule ili fizička osoba, vlasnik/suvlasnik jedne katastarske čestice na području Grada Pule na kojoj se nalaze azbestne ploče spremne za zbrinjavanje/ odvoz.

Prijave se dostavljaju na sljedeći način:

-    putem pošte, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave uz naznaku na što se prijava odnosi:

     a) Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest s lokacija na području Grada Pula - Pola“;

     b) Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola“

- predajom u pisarnicu Grada Pula - Pola, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave uz naznaku na što se prijava odnosi:

     a) Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest s lokacija na području Grada Pula - Pola“;

     b) Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola“;

- putem adrese elektroničke pošte: pisarnica@pula.hr, s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave uz naznaku na što se prijava odnosi:

     a) Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest s lokacija na području Grada Pula - Pola“;

     b) Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola“;

 

Cjeloviti tekst Javnog poziva, uključujući i obrasce zahtjeva, možete pronaći na web stranicama Grada Pule ovdje i na oglasnoj ploči na adresi Forum 2, Pula.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Pisarnici Grada Pula - Pola i na službenim internetskim stranicama Grada Pula - Pola (www.pula.hr) objavljene uz Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola.

Dodatne informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pula - Pola, svakog radnog dana od 9,00 do 11,00 sati, na telefon 371-844, 371-877 i 371-736.