Novosti

23/02/2024

Objavljeni rezultati Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2024. godinu

Dodijeljeno gotovo milijun eura potpora kulturnom sektoru za 2024. godinu

Grad Pula-Pola je 23. veljače 2024. godine objavio je rezultate po Javnom pozivu za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2024. godinu, na kojeg je  zaprimljeno sveukupno 268 prijava umjetničkih organizacija, udruga, samostalnih umjetnika te drugih fizičkih i pravnih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti u području kulture.

Cilj ovog Poziva jest utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2024. godinu, pružanje potpore projektima, programima, manifestacijama i aktivnostima koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovne djelatnosti prijavitelja, koje pridonose unaprjeđenju stanja u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoju kulturnih i umjetničkih djelatnosti, koje pridonose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih nacrtom Plana razvoja kulture te zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture i umjetnosti.

U okviru raspoloživih sredstava, temeljem cjelovitog uvida i stručnog vrednovanja svih pristiglih prijava programa/projekta na Javni poziv  od strane Kulturnih vijeća i Povjerenstva, podržat će se sveukupno 207 programa, projekata, manifestacija i aktivnosti iznosom od  664.722,20 €, a uz dodatnih 280.321,55 € osiguranih za nastavak pružanja trogodišnjih podrški u 2024. godini Grad će izdvojiti gotovo milijun eura potpora namijenjenih kulturnom sektoru Pule.

Proračunom Grada Pule-Pola za 2024. godinu za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola  osiguran je sveukupan iznos od 5.633.006,00 € od čega 954.589,00 € iz drugih proračuna.

Prihvaćeno je 207 prijedloga koji obuhvaćaju produkcije predstava, izložbe, koncerte, projekte zaštite i očuvanja baštine, izdavanja knjiga, zbornika i časopisa, festivale, književne manifestacije, projekte međunarodne kulturne suradnje, brojne edukativne programe te nas, zahvaljujući jakoj i produktivnoj institucionalnoj i vaninstitucionalnoj sceni Pule i u 2024. godini očekuju brojni tradicionalni, ali i novi programi kojima će Pula zasigurno potvrditi status središta kulturne proizvodnje i kreativnog centra Istre.

Prednost pri uvrštavanju u Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu data je kvalitetnim programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima prijavitelja kojima je primarno (i jedino) područje djelovanja područje kulture te programi, projekti, manifestacije i aktivnosti prijavitelja koji posebno potiču i promiču profesionalno kulturno i umjetničko stvaralaštvo, u koje su uključeni lokalni autori i umjetnici te programi koji se odvijaju kontinuirano. Prednost su ostvarili i prijavitelji čiji se programi, projekti, manifestacije i aktivnosti ostvaruju u suradnji više fizičkih i/ili pravnih osoba, s ciljem objedinjavanja proračuna programa, umrežavanja i stvaranja partnerskih suradnji te razvijanja nove publike.

Dodatnih 280.321,55 € u Proračunu Grada Pule-Pola osigurano je za nastavak pružanja trogodišnjih podrški institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te trogodišnjih podrški projektima i programima koje provode udruge na području Pule za 2024. godinu temeljem ugovornih obveza za 2024. godinu, s ciljem stabilizacije nezavisnog sektora.

Uz sredstva za nastavak pružanja trogodišnjih podrški Odluka o dodjeli financijskih sredstva za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2024. godinu i dodatni prilozi objavljeni su ovdje.