Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu veljači 2019. godine

PODIJELI
01 / 03 / 2019

U mjesecu veljači 2019. godine Gradonačelnik Grada Pula – Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 1. Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2019. godinu
 2. Odluka o dodjeli sredstava dječjim vrtićima drugih osnivača
 3. Odluka o davanju dijela k.č. 5177/1 k.o. Pula na korištenje – Pula Sport d.o.o.
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 6. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 7. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 8. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, M. Laginje br. 1
 9. Odluka o dodjeli stana u najam
 10. Odluka o dodjeljivanju poslovnih prostora na uporabu udrugama i zaključivanju ugovora o uporabi poslovnih prostora
 11. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kraška 1
 12. Odluka o imenovanju povjerenstva za ocjenu prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama iz djelokruga poslova Upravnog odjela za kulturu
 13. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Pule u stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave za izvođenje građevinskih radova za obnovu dijela nekretnine koji će provesti Ustanova Zaštitna radionica Tekop Nova Pula – Officina per la tutela Tekp Nova Pola
 14. Odluka o ovlaštenju za preuzimanje spremnika za otpad
 15. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u naselju Štinjan, Štinjanska cesta
 16. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja fekalnog cjevovoda odvodnje sanitarnih otpadnih voda za dio naselja u ulici Kaštanjer u Puli
 17. Odluka o prihvatu i sklapanju Sporazuma o sudjelovanju u podmirivanju troškova uređenja potkrovlja – arhive od dana 3. siječnja 2019. godine, KLASA:372-01/18-01/88;URBROJ:541-06-02/1-19-2
 18. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br.10
 19. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 20. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Marina Veruda“
 21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata za 2018.
 22. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br.1.)
 23. Plan prijma o izmjeni Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Pula-Pola za 2019. godinu (kratkoročni plan)
 24. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u 2018. godini
 25. Zaključak o provođenju javne dražbe radi prodaje motornih brodica i pripadajućih prava
 26. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „Koncert Julio Inglesias“ u Amfiteatru
 27. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Circolo 17
 28. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Circolo
 29. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – buffet „Wine&food bar Tappo“
 30. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Cabahia“
 31. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Cabahia“
 32. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – buffet „Wine&food bar Tappo“
 33. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Kunstkafe“
 34. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Wine&food bar Tappo“
 35. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Wine&food bar Tappo
 36. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka „Mozart“
 37. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Podroom“
 38. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Uliks“
 39. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – caffe bar „Cabahia“
 40. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – pivnica „Ožujsko pub Zaobilaznica“
 41. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnice radnika u Upravnom vijeću Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula
 42. Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
 43. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2019. godine
 44. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Grada Pule za 2018. godinu
 45. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 46. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Tone Peruška Pula