Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte

Odsjek za javnu nabavu

Odsjek obavlja organizacijske i stručno – administrativne poslove u provedbi postupaka javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Grada i postupke objedinjene nabave za pojedine nabavne kategorije koje se vrše zajedno za potrebe Grada, trgovačkih društava, ustanova, osnovnih škola u kojima je Grad vlasnik, odnosno osnivač kao i postupke jednostavne nabave za sva upravna tijela.

Brzi linkovi:

Javna i jednostavna nabava


Svi objavljeni postupci jednostavne nabavedostupni su putem:

https://portal.ensolva.com/rfx/public?filter=pula