Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove

Odsjek za komunalne djelatnosti

Odsjek za komunalne djelatnosti

NazivAdresaTelefonFaxE-mail
Anamarija ŠegotaForum/Piazza Foro 13052/371-845-anamarija.segota@pula.hr
Vesna Zečević BratulićForum/Piazza Foro 13052/371-827-vesna.zecevicbratulic@pula.hr
Milenko ModrušanForum/Piazza Foro 13052/371-859-milenko.modrusan@pula.hr
Suzana ParetichForum 2052/371-873-suzana.paretich@pula.hr
Nicole KarnjusForum/Piazza Foro 13052/371-891-nicole.karnjus@pula.hr
Sandra KalebićForum 2052 / 371-803-sandra.kalebic@pula.hr
Tamara Gašparini TomljanovićForum/Piazza Foro 13052/371-863-tamara.gasparini@pula.hr
Nataša LinčForum/Piazza Foro 13052/371-823-natasa.linc@pula.hr
Paola BelasForum/Piazza Foro 13052 / 371-882-paola.belas@pula.hr
Petra OrlićForum/Piazza Foro 13052/371-832-petra.orlic@pula.hr
Josip TomišićForum/Piazza Foro 13052-371-838-josip.tomisic@pula.hr
Sanjica JugovacForum/Piazza Foro 13None-sanjica.jugovac@pula.hr

Odsjek za komunalne djelatnostiobavlja komunalne poslove u okviru i djelokrugu Odjela i to poslove:

- vođenja upravnih postupaka do donošenja rješenja o komunalnoj naknadi i donošenje rješenja o komunalnoj naknadi,
- vođenja evidencije obveznika komunalne naknade,
- prikupljanja podataka za zaduživanje komunalne naknade,
- vođenja postupaka koji prethode donošenju rješenja o komunalnom doprinosu i donošenje rješenja o komunalnom doprinosu,
- prikupljanja podataka za obračun komunalnog doprinosa,
- vođenja upravnih postupaka do donošenja rješenja o spomeničkoj renti i donošenje rješenja o spomeničkoj renti,
- prikupljanja podataka za obračun spomeničke rente,
- vođenja postupka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja i donošenje rješenja o ovrsi komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente u upravnom postupku,
- rješavanje žalbenih postupaka u upravnim postupcima,
- drugi poslovi koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada Odsjeka.