EU projekti

Projekt EASY TOWNS 2

Easy Towns II
Easy Towns II

Naziv projekta:EASY TOWNS 2 - European Accessible Sustainable Young TOWNS

Naziv programa:Europski socijalni fond - program Europa za građane - Umrežavanje gradova

Vodeći partner:Općina Heist-Op-Den-Berg (Belgija)

Partneri:Grad Pula (Hrvatska), Općina Vicenza (Italija), Mikiel Anton Vassalli College (Malta), Općina Knezha (Bulgaria), Općina Niepolomice (Poljska), Općina L’Alfàs del Pi (Spain), , Općina Arad (Rumunjska), RIJEKA 2020 d.o.o. (Hrvatska), Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici (Slovačka), Grad Pforzheim (Njemačka) i Razvojna agencija Kozjansko (Slovenia).

Vrijeme održavanja:01/10/2018 - 30/09/2020 (projekt produžen zbog pandemije virusa Covid-19 do rujna 2022. godine)

Opis projekta:

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2 (European Accessible Sustanable Young TOWNS 2). U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheim (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L àlfas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeke i Pula.

Cilj projekta je stvoriti platformu za međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane.

Vrijednost projekta:1.080.500,00 kuna

Ukupan iznos Grad Pula:54.000,00 kuna

Stopa sufinanciranja EU:100%

Vijesti o projektu:

Više o projektu:

https://www.heist-op-den-berg.be/easy-towns