Proračun

Proračun za 2023. godinu

Proračun Grada Pula-Pola za 2023. godinu

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola z 2023. godinu

 

​​​​​​Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu