Proračun

Proračun za 2022. godinu

Proračun Grada Pule za 2022. godinu

 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2022. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu