Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma

Odsjek za računovodstvo

Kontakt:

Grad Pula
Upravni odjel za financije i gospodarstvo
Odsjek za računovodstvo
Polanijev prolaz 2, 52100 Pula
tel: 052/371 978
fax: 052/223 015

U Odsjeku za računovodstvo obavljaju se poslovi i zadaci:

  • računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, odnosno vođenje glavne i pomoćnih knjiga proračuna, mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
  • pripreme pri planiranju i izradi prijedloga proračuna Grada, izvještaja o izvršenju proračuna,
  • izrade financijskih i statističkih izvještaja, sukladno važećim propisima iz područja računovodstva i financija,
  • analitička evidencija ugovora vezanih za gradnju kapitalnih objekata i gradnju komunalne infrastrukture.
  • financijskog poslovanja,
  • obračuna plaća i drugih naknada,
  • blagajničkog poslovanja.