Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma

Odsjek za proračun i naplatu prihoda

U Odsjeku za proračun i naplatu prihoda obavljaju se poslovi:

  • planiranja i izrade prijedloga proračuna Grada, izvještaja o izvršenju proračuna, kontrole izvršavanja proračuna,
  • praćenja i analize likvidnosti proračuna,
  • provedbe postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
  • izrade akata za davanje suglasnosti za zaduživanje trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada,
  • vezani uz utvrđivanje i naplatu gradskih poreza,
  • vođenja analitičkih evidencija prihoda Grada, zaduženje i naplata prihoda Grada.