Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma

Odsjek za opće poslove

U Odsjeku za opće poslove obavljaju se:

  • organizacijski, pravni, savjetodavni i stručno-administrativni poslovi koji se odnose na poslove opće uprave,
  • pisarnice,
  • ekonomata za sva upravna tijela Grada,
  • kadrovski poslovi za potrebe upravnih tijela Grada,
  • pomoćno tehnički poslovi za potrebe upravnih tijela Grada,
  • drugi opći poslovi sukladno posebnim propisima.

U Odsjeku je ustrojen Pododsjek pisarnice.