Nacionalne manjine

Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik:Ervino Quarantotto
mob: 00385 99 216 6369

Zamjenik predsjednika:Alessandro Lakošeljac

Članovi Vijeća:

 1. Teo Banko
 2. Martina Bosich
 3. Vanessa Bratolich Škuljić
 4. Chiara Cergnul
 5. Fabio Cergnul
 6. Ana Giugno Modrušan
 7. Marino Manzin
 8. Debora Radolović
 9. Sebastian Stell
 10. Ardemio Zimolo
 11. Argeo Zimolo
 12. Erika Žudić Geromella
 13. Daniela ManzinVIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA
Adresa: Pula, Carrarina 1

e-mail:
ervino.quarantotto@gmail.com

Dokumenti: