Nacionalne manjine

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik:Danica Lazić
mob: 00385 97 721 0823
e-mail: danicalazic1991@gmail.com

Zamjenik predsjednice:Petar Jovetić

Članovi Vijeća:

 1. Verica Alambašić
 2. Miloš Bajić
 3. Aleksandar Sasha Jović
 4. Gospa Marković
 5. Ljubica Miličić
 6. Bogdan Radivojević
 7. Milan Rašula
 8. Dragan Živanović
 9. Jelena Blagojević
 10. Jelena Blažeski
 11. Snježana Knežević
 12. Vesna Rnjak
 13. Zoran VasiljevićVIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
ВИЈЕЋЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ГРАДА ПУЛЕ
Adresa: Pula, Maksimijanova 10
e-mail:
vijece.srpske.nacionalne.manjine@pu.t-com.hr

Dokumenti: