Nacionalne manjine

Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednica:Maja Tatković Diklić
Mob.:+385 99 224 2082

Zamjenik predsjednice:Marija Langer

Članovi Vijeća:

 1. Marijan Brecelj
 2. Antonija Bubić
 3. Bojan Bukovnik
 4. Cvetka Celija
 5. Vesna Jelinčić
 6. Vinko Knez
 7. Milena Križman
 8. Damijana Pezdirc
 9. Frančiška Uzunić
 10. Klaudija Ana Velimirović
 11. Janez Velkavrh
 12. Kristina Kocanović
 13. Alojzija SilvarVIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
SVET SLOVENSKE NARODNE MANJŠINE MESTA PULJ

Adresa: Pula, Hermana Dalmatina 4
e-mail:
slovenci@skdistra.hr

Dokumenti: