Nacionalne manjine

Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik:Jetiš Bajrami
mob: +385 99 382 1035
e-mail:jetisbajrami@gmail.com

Zamjenik predsjednika:Tafilj Sačiri

Članovi Vijeća:

 1. Ekrem Abdulahi
 2. Senad Bajrami
 3. Šukrija Diego Bajrami
 4. Samir Bajramović
 5. Šačir Gušani
 6. Ahmet Ahmeti
 7. Mersiha Ališan
 8. Fahmi Avdi
 9. Roberto Bajrami
 10. Šaban Haliti
 11. Adnan Osmani
 12. Etem Šačiri
 13. Erduan BajramiVIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
ROMANO VIJEĆE NACIONALNO MINJORITETO ANO FORO PULA-POLA
Adresa: Pula, Keršovanijeva 23

Dokumenti: