Nacionalne manjine

Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik:Orce Stojkoski
e-mail: orce.stoj@gmail.com
mob: +385 99 521 0355

Zamjenik predsjednika:Igor Janevski

Članovi Vijeća:

 1. Borče Atanasoski
 2. Mimoza Dimovski
 3. Filip Filipovski
 4. Zlatko Katmeroski
 5. Biljana Mijatović
 6. Vesa Prelogova
 7. Saška Solomonovska Janevska
 8. Trajko Stojkoski
 9. Djore Vaskov
 10. Magdalena Zlateska
 11. Mihaela Zlateska
 12. Milena Zlateska
 13. Ratko ZlateskiVIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
СОВЕТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНO МАЛЦИНСТO НА ГРАД ПУЛА
Adresa: Pula, Maksimijanova 23
E-mail: vijecemnm.pula@gmail.com
Facebook: Vijece makedonske nacionalne manjine Istarske županije i grada Pule