Nacionalne manjine

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik:Mirko Vučinić
mob: +385 99 213 8317

Zamjenica predsjednika:Branka Rožman

Članovi Vijeća:

 1. Rade Batrićević
 2. Milan Drobnjak
 3. Momčilo Gojković
 4. Vidak Mičinović
 5. Irena Vladisavljević
 6. Blažo Vukotić
 7. Komnen Zarubica
 8. Novak Bošković
 9. Bogić Bulatović
 10. Gojko Nešković
 11. Vukosava Savić-Rumac
 12. Vukoman Šćepanović
 13. Danilo VujsićVIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Držićeva 4
e-mail:
zcivpula@gmail.com

Dokumenti: