Nacionalne manjine

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednica:Almira Raimović
mob.:+385 99 3514 996
e-mail:almira_raimovic@hotmail.com

Zamjenik predsjednice:Ruzmir Bošnjaković

Članovi Vijeća:

 1. Alma Bačinović
 2. Amel Botonjić
 3. Husein Bačinović
 4. Đevad Botonjić
 5. Amira Bošnjaković
 6. Amir Hasanbašić
 7. Samira Hasanbašić
 8. Emira Jorgić
 9. Emsud Kaltak
 10. Damira Omić
 11. Neđad Skrozić
 12. Šejla Piragić
 13. Ramiz Bečirović

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Zagrebačka 14
e-mail:
vbnmgp@gmail.com

Dokumenti: