Mjesni odbor Kaštanjer

Vijeće Mjesnog odbora Kaštanjer

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 18. veljače 2024. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. ožujka 2024. godine.

Predsjednik:VALTER BILIĆ

Zamjenica predsjednika: MARINO MAHIĆ

Članovi:

  • PAVLE JUKIĆ
  • VALTER BILIĆ
  • ANA LJUBIĆ
  • PETAR LOVRIĆ
  • MIRO VUČETIĆ
  • BERNARD MOSTARKIĆ
  • ANA SARVAN
  • JADRAN LOVRENČIĆ
  • MARINO PERCAN
  • ROMINA POPOVIĆ

Poslovnik o radu Vijeća MO Kaštanjer

Dokumenti: