Mjesna samouprava

Mjesni odbor Arena

Mjesni odbor Arena obuhvaća područja gradskih četvrti Arena, Croazia i Kolodvor smješteno na površini od 467.687 m2 na kojem živi 4.971 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Emova 1.

Prikaz granica mjesnog odbora Arena

Prikaz granica mjesnog odbora Arena
Mjesni odbor Arena