Javne ustanove

Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Adresa:Ulica Svetog Ivana 1A, 52100 Pula
Telefon:052/ 300-400
Fax:052/ 300-403
E-mail:knjiznica@gkc-pula.hr
Web:www.gkc-pula.hr

Ravnateljica:Nadia Bužleta
Godina osnutka:10. prosinca 1957.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula je javna ustanova u kulturi koja obavlja knjižničnu djelatnost, kojoj je osnivač Grad Pula. Poslanje Knjižnice je osigurati pristup znanju, informacijama i kulturi stanovnicima grada Pule, Istarske županije te njihovim gostima. Svojim djelovanjem pridonosi obaviještenosti građana, podupire formalno obrazovanje i cjeloživotno učenje, promiče svijest o kulturnom naslijeđu i očuvanju zavičajne baštine, potiče čitanje i informacijsko opismenjavanje te je središnje mjesto kulture u lokalnoj zajednici.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula je i županijska matična knjižnica te obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Istarske županije, a u knjižnici djeluje i Središnja knjižnica Talijana u Republici Hrvatskoj.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula svoju djelatnost obavlja u Središnjoj knjižnici, Dječjoj knjižnici, Knjižnici Veruda, Čitaonici kluba umirovljenika Pula, Knjižnici Vodnjan i Knjižnici Žminj.

Djelatnost Knjižnice:

 • nabava knjižnične građe i izgradnja knjižničnih zbirki
 • stručna obrada knjižnične građe
 • izrada informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
 • pohrana, čuvanje i zaštita knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro
 • pružanje informacijskih usluga, posudba i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu
 • digitalizacija knjižnične građe
 • usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora
 • vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice
 • pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa za sve dobne skupine korisnika
 • provođenje postupka revizije knjižnične građe
 • obavljanje matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice na području Istarske županije
 • osiguravanje knjižnične građe na talijanskom jeziku i programe za pripadnike talijanske nacionalne manjine
 • suradnja s ustanovama, udrugama i pojedincima na području knjižnične djelatnosti i kulture u zemlji i inozemstvu.