34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola - 28.05.2024.

Za utorak, 28. svibnja 2024. godine, s početkom u 14,00 sati,u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, sazvana je 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

 

D N E V N I  R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Pula - Pola od 11. travnja 2024. godine
 3. Donošenje:
  3.1. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  3.2. Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 4. Donošenje:
  4.1. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula – Pola za 2023. godinu
  4.2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Pula – Pola za razdoblje 2023. – 2025.
 5. Donošenje:
  5.1. I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
  5.2. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
  5.3. Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pula – Pola za 2024.godinu
  5.4. Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
 6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu
 7. Donošenje:
  7.1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
  7.2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pula – Pola za 2024. godinu
 8. Donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava trgovačkom društvu Pula usluge i upravljanje d.o.o.:
  8.1. izgradnja nogometnog igrališta na Valkanama
  8.2.zamjena glavnog travnjaka na stadionu Aldo Drosina
 9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnih ponuditelja i prihvaćanju ponuda za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Pula - Pola
 10. Donošenje:
  10.1. Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule
  10.2.Odluke o izradi izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 11. Donošenje Zaključka o prijedlogu mrtvozornika za područje Grada Pula – Pola
 12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog:
  12.1. Statuta Osnovne škole Centar
  12.2. Statuta Osnovne škole Kaštanjer Pula
  12.3. Statuta Osnovne škole Monte Zaro
  12.4. Statuta Osnovne škole Šijana Pula
  12.5. Statuta Osnovne škole Stoja
  12.6. Statuta Osnovne škole Tone Peruška Pula
  12.7. Statuta Osnovne škole Vidikovac
  12.8. Statuta Osnovne škole Veli Vrh Pula
  12.9. Statuta Osnovne škole Veruda Pula
  12.10. Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula - Pola
  12.11.II. Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
 13. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa na realizaciji projekta izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašvanje

 

Video materijali