Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

21. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 02.03.2016.

Za srijedu, 02.ožujka 2016. godine, s početkom u 12,00 sati u Komunalnoj palači,Pula,Forum 1 sazvana je 21. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad tematske sjednice predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

  1. Predstavljanje natječajne knjige za prijavu Grada Pule-Pola po Pozivu za podnošenje prijava za inicijativu Unije "Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj"

Poziv

Zapisnik