Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 29. listopada 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 6. SJEDNICA Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 22.09.2009.godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Pule za 2008. godinu
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2008. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2008. godinu
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Pula za 2008. godinu
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2008. godinu
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Predškolske ustanove - Istituzione prescolare Rin Tin Tin Grad Pula - Città di Pola za 2008. godinu
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za 2008. godinu
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2008. godinu
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2008. godinu
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta zaštitne radionice Tekop Nova ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju akciji "Gradovi i općine - prijatelji djece"
 14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanitstičkog plana grada Pule
 15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 16. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Molo Carbone"
 17. Donošenje Izmjene i dopune Statuta Grada Pula - Pola