Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

39. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 27.02.2013.

U strijedu 27. veljače 2013. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 39. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad tematske sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

  1. Razmatranje javno-zdravstvenog standarda u Gradu Puli te analiza stanja u Općoj bolnici Pula