Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 28.11.2012.

U srijedu, 28. studenog 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća od 01.10.2012. godine
 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
 4. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 5. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2012. godine
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 8. Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2012. godinu
 9. Donošenje:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
  b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
 10. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2013. godine
 11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2013. godinu
 13. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2012./2013.
 14. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu