Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 11.08.2011.

U četvrtak, 11. kolovoza 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća od 27.07.2011. godine
 3. Donošenje Odluke o izboru:
  a) osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja neasfaltiranih i makadamskih površina
  b) osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina
  c) osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih
  d) osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija
  e) osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i parcijalnog održavanja istih
 4. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 5. Donošenje Odluke o produženja roka trajanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja brodogradilišne luke "Tehnomont - Pula"
 6. Donošenje Odluke o osnivanju i prijenosu prava građenja u korist Istarske županije-Centar novih tehnologija na Vidikovcu
 7. Donošenje Odluke o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske od NK "Istra 1961"
 8. Donošenje:
  a) Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa
  b) Odluke o otpisu potraživanja s osnova Poreza na reklame, Poreza na tvrtku ili naziv, Poreza na kuće za odmor i Poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
  c) Odluke o otpisu potraživanja s osnova kazni za nepropisno parkirana vozila
  d) Odluke o otpisu potraživanja s osnova internih računa
  e) Odluke o otpisu potraživanja (Pula Herculanea-naknade za izgradnju i sanaciju deponija)