Gradsko vijeće

Potpredsjednici Gradskog vijeća

NL Filip Zoričić

Kristijan Biteri
E-mail: kristijan.biterigv@gmail.com

IDS-DDI

Monica Derocchi
E-mail: monica.derocchigv@gmail.com