Gradonačelnik

Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima jednog zamjenika koji se bira na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom i koji obnaša dužnost gradonačelnika ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata te ako je gradonačelnik za vrijeme trajanja mandata zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječen u obavljanju svoje dužnosti.

Osim navedenog, Gradonačelnik, temeljem stečenih prava talijanske nacionalne manjine na zastupljenost predstavnika u izvršnom tijelu Grada Pule, ima i jednog zamjenika gradonačelnika iz reda talijanske nacionalne manjine koji se bira neposredno na izborima, istovremeno, na isti način i u istom postupku kao i gradonačelnik. Pravo birati zamjenika gradonačelnika iz reda talijanske nacionalne manjine imaju samo birači pripadnici talijanske nacionalne manjine.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika dužnost obavljaju, u pravilu, profesionalno.

Zamjenica gradonačelnika

dr.sc. Ivona Močenić, dr.med.
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-714
E-mail: ivona.mocenic@pula.hr
Zamjenik gradonačelnika Bruno Cergnul

Zamjenik gradonačelnika

Bruno Cergnul
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-714
E-mail: bruno.cergnul@pula.hr