Gradonačelnik

Arhiva akata Gradskog poglavarstva

Gradsko poglavarstvo ukinuto je 21. svibnja 2009. Uvođenjem sustava neposrednog izbora gradonačelnika i njegovih zamjenika nastale su korjenite promjene sustava lokalne samouprave koja utječe na prava, obveze i odgovornosti lokalnih tijela.

Naime, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi temeljni je Zakon kojim je uređen sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Tim Zakonom utvrđene su ovlasti i mjerodavnosti tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovi međusobni odnosi i odgovornosti. Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Poglavarstvo je ukinuto, a radilo je do stupanja na dužnost neposredno izabranog gradonačelnika koji je, u pravilu, preuzeo ovlasti Poglavarstva.