e-Usluge

InfoSMS usluga

infoSMS usluga omogućava građanima primanje SMS obavijesti o broju zaprimljenog pismena i datumu otpreme odgovora podnositelju.

Svi građani koji žele koristiti InfoSMS uslugu trebaju kod podnošenja pismena navesti broj svog mobilnog uređajaputem kojeg će dobiti SMS obavijest o broju zaprimljenog pismena. Na isti broj primit će i obavijest o datumu otpreme odgovora na adresu koju su naznačili u podnesenom pismenu.

S dobivenim brojem i šifrom zaprimljenog pismena omogućen je pristup usluzi