ePredmeti

U ovoj rubrici možete saznati u kojoj je fazi rješavanje vašeg predmeta.
Dovoljan vam je broj zaprimljenog pismena i šifra koju ste dobili pri podnošenju zahtjeva Gradu Puli.

Upute za ulazak u Pregled predmeta.