e-Usluge

ePredmeti

U ovoj rubrici možete saznati u kojoj je fazi rješavanje vašeg predmeta.
Dovoljan vam je broj zaprimljenog pismena i šifra koju ste dobili pri podnošenju zahtjeva Gradu Puli.