Završene eKonzultacije

Prijedloga Odluke o donošenju Izmjene Odluke o Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za 2022. godinu.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 03. lipnja 2022. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Prijedloga Odluke o donošenju Izmjene Odluke o Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za 2022. godinu.
Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 03. lipnja 2022. godine do 17. lipnja 2022. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je izmjena.plana.pd2022@pula.hr,
Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.

Prilozi: