Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Pula-Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 05. 04..2022. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Pula-Pola. 
Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 05. travnja 2022.godine zaključno sa 06. svibnjem 2022. godine. 
Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: pravilnik_jednostavna_nabava@pula.hr  
Prateći dokumenti i dodatne informacije dostupni su u prilozima. 

Prilozi: