Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pula - Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 10. studenoga 2021. godine započeo s provedbom Savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pula - Pola. Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju 10. studenoga 2021. godine do 10. prosinca 2021. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je porezi.izmjene@pula.hr Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.

Obrazloženje skraćivanja roka e-savjetovanja

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 10. studenoga 2021. godine započeo s provedbom Savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pula - Pola. Navedeno savjetovanje planiralo se provesti u razdoblju 10. studenoga 2021. godine do 10. prosinca 2021. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je porezi.izmjene@pula.hr

Rok za provođenje navedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću skraćuje se na 15 dana (do 25. studenoga 2021. godine) iz razloga što se odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17) propisuje da jedinice lokalne samouprave mogu mijenjati svoje odluke o lokalnim porezima najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuju se od 01. siječnja iduće godine.

Budući da je sjednica Gradskog vijeća Grada Pule planirana prije završetka prvobitnog roka za provedbu e-savjetovanja, skraćuje se rok kako bi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Pula - Pola mogla biti usvojena na Gradskom vijeću Grada Pule prije navedenog zakonskog roka te započeti s njenom primjenom od 01. siječnja 2022. godine.

Grad Pula - Pola

Prilozi: