Završene eKonzultacije

Prijedlog Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 23. rujna 2021. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Odluci o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata.


Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 23. rujna 2021. godine do 23. listopada 2021. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: prostorno_terase@pula.hr

Prateći dokumenti i dodatne informacije dostupne su u privicima.

Prilozi: