Završene eKonzultacije

Prijedlog Plana postavljanja privremenih objekata, komunalnih objekata u općoj uporabi i bankomata u Gradu Puli

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 23. rujna 2021. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Planu postavljanja privremenih objekata, komunalnih objekata u općoj uporabi i bankomata u Gradu Puli.


Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 23. rujna 2021. godine do 23. listopada 2021. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: prostorno_kiosci@pula.hr

Prateći dokumenti i dodatne informacije dostupne su u privicima.

Prilozi: