Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula  22. rujna 2021. godine zapoeo je s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 22.  rujna 2021. godine do zaključno 22. listopada 2021. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: javno.komunalna.naknada@pula.hr

 

Informacije dostupne u prilozima

Prilozi: