Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i površinama javne namjene na području Grada Pule-Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula od 20. studenog 2020. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i površinama javne namjene na području Grada Pule-Pola.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 20. studenog 2020. godine do 20. prosinca 2020. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je pravilnik.prekopi@pula.hr

Informacije dostupne u privitku.

 

Prilozi: