eKonzultacije

Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Grada Pula – Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, članak 11. (Narodne novine broj 85/15, 69/22), Grad Pula-Pola dana 27. rujna 2023. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Grada Pula – Pola.

Savjetovanje će se provesti u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 27. rujna 2023. godine do 26. listopada 2023. godine, a

adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je

redpd@pula.hr

Prilozi: