eKonzultacije

Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja građevina na području grada Pule

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Pula-Pola je danas započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o:

- Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove pročelja građevina na području grada Pule.

Navedeno Savjetovanje provest će se u razdoblju od 13. rujna do zaključno 28. rujna 2023. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: dolcevita@pula.hr

Prilozi: