eKonzultacije

Završene eKonzultacije

Nacrt Plana razvoja kulture Grada Pula-Pola za razdoblje 2023. – 2030. godine

Produženje javnog savjetovanja o nacrtu Plana razvoja kulture grada Pula – Pola za razdoblje 2023. – 2030. - objava 04.08.2023.


Dana 12. srpnja 2023. godine Grad Pula – Pola objavio je nacrt Plana razvoja kulture grada Pule – Pola za razdoblje 2023. – 2030. za javno savjetovanje u trajanju od 30 dana.

Zbog povećanog interesa građana i s ciljem prikupljana što većeg broja kvalitetnih prijedloga produžuje se rok za 15 dana, sa 30 na 45 dana.

Pozivaju se svi zainteresirani građani grada Pule i zainteresirana javnost da do26. kolovoza 2023. godine sudjeluju u procesu, kroz davanje prijedloga za unaprjeđenje ovog strateškog dokumenta.

Savjetovanje će se provestiu trajanju od 45 dana, u razdobljuod 12. srpnja 2023. godine do 26. kolovoza 2023. godine, a adresa elektroničke poštena koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je plankulture@pula.hr.

 


 


Javno savjetovanje o nacrtu Plana razvoja kulture grada Pula – Pola za razdoblje 2023. – 2030. - objava 12.07.2023.


U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, članak 11. (Narodne novine broj 85/15, 69/22), Grad Pula – Pola dana 12. srpnja 2023. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Plana razvoja kulture grada Pula – Pola za razdoblje 2023. – 2030. godine.

Savjetovanje će se provesti u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 12. srpnja 2023. godine do 11. kolovoza 2023. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je plankulture@pula.hr 

Prilozi: