Strategija razvoja urbanog područja Pula

arena1-12042015.jpgStrategija razvoja urbanog područja Pula
U sklopu provedbe aktivnosti održivog urbanog razvoja ITU mehanizma koje omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti, Grada Pula kao središte urbanog područja prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/74) ima obvezu izrade nacrta Strategije razvoja urbanog područja kao temeljnog strateškog dokumenta kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar sedmogodišnjeg razdoblja.

Od danas pa do subote 25. lipnja ove godine otvorene su e-Konzultacije putem kojih svi zainteresirani građani mogu dobiti uvid u nacrt Strategije razvoja urbanog područja te iznijeti svoje prijedloge, mišljenja i ideje koje će, sukladno definirianim sjernicama za izradu, uvrstiti u prijedlog Strategije, a koje potom donosi Gradsko vijeće Grada Pule.

Nacrt Strategije razvoja urbanog područja rezultat je pomnog promišljanja i kontinuiranog rada na svim dosadašnjim sjednicama i u okviru radnih skupina Partnerskog vijeća kojeg čine predstavnici svih jedinica lokalne samouprave urbanog područja, županije i regionalni koordinator, predstavnici javnih tijela, visokoškolskih ustanova i pružatelja obrazovnih usluga te gospodarskih, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva.

Cilj Strategije razvoja urbanog područja je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja i olakšavanje provedbe zajedničkih projekata. Drugim riječima, razvoj "zajedničke strateške vizije" koje nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

Budući da je Strategija temeljni strateški dokument za urbano područje, mora se temeljiti na uvjerljivom logičkom slijedu, međusobno dosljednih i logički povezanih dijelova.

Urbana područja se ustrojavaju radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, posebno njezine urbane dimenzije. Integrirana teritorijala ulaganja novi je mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Potencijal i mogućnosti korištenja mehanizma uvidjeli su Grad Vodnjan te Općine Medulin, Marčana, Ližnjan, Svetvinčenat i Barban koji su se okupili oko Grada Pule te tako zajedno čine jednu urbanu sredinu.

Dokumenti:

Izvješće održanog javnog savjetovanja