eKonzultacije
 

Završene eKonzultacije

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Pule za 2021. godinu

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za provođenje mjera poticanja energetske učinkovitosti

Nacrt Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i ostalim površinama javne namjene na području Grada Pule

Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pule

Nacrt prijedloga odluke o davanju koncesije za 2020. godinu

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima grada Pule

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule – Pola

Nacrt prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule-Pola

Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru

Odluka o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće brodogradilišne luke Tehnomont - Pula

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019.-2021. godine

Odluka o donošenju Plana davanja koncesije za 2019. godinu

Odluka o donošenju Srednjeročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019. - 2021. godine

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Prijedlog Proračuna Grada Pule za 2019. godinu

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

​​​ Strategija razvoja urbanog područja Pula

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe

Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje 2017. - 2022.