Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Pule za 2017. godinu

U pripremi je nacrt Proračuna Grada Pule za 2017. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna Grada Pule uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna.

Pozivamo sve građane da dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Grada Pule za 2017. godinu te da na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna Grada Pule za 2017. godinu.

Rok za dostavu prijedloga je 10. listopad 2016. Prijedloge možete predati putem on line servisa eKonzultacija na proracun@pula.hr ili kroz sudjelovanje na tribinama po mjesnim odborima.