Obavijesti

22/09/2020

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Pule za 2021. godinu

U pripremi je nacrt Proračuna Grada Pule za 2021. godinu. Premda su proračuni Grada Pule i do sada bili prije svega socijalni, racionalni i realni, stanje u gospodarstvu nameće potrebu za dodatnom pozornošću.

Želja nam je u proces kreiranja Proračuna Grada Pule uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna, kako prihodovne strane tako i ukupnih mogućih rashoda u kojima će poseban značaj imati izravni socijalni transferi i potpora pulskom gospodarstvu.

Pozivam sve građane da dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Grada Pule za 2021. godinu te da na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu.

Grad Pula ima aktivan web servis te na stranici www.proracun.pula.hrmožete sudjelovati u kreiranju Proračuna.

Rok za dostavu prijedloga je 09. listopada 2020. godine.Prijedloge možete predati u pisarnici Grada Pule, Stara tržnica 1; uputiti poštom na adresu: Grad Pula, Forum 1, 52100 Pula, n/p gradonačelnika; elektronskom poštom na adresu: proracun@pula.hrili putem eKonzultacija na www.pula.hr

Gradonačelnik

Boris Miletić