Projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“

PODIJELI
11 / 02 / 2020

 

Grad Pula-Pola je u sklopu otvorenog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za svoj projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“ ispunio sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda te je u rujnju 2018. godine donesena Odluka o financiranju projekta, a odmah potom, u  listopadu 2018. godine, potpisan Ugovor o sufinanciranju između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: 351-04/18-0-12/26, Urbroj: 517-09-1-2-2-18-3), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Klasa: 018-16/18-08/120, Urbroj: 563-11-1/251-18-10) te Grada Pula-Pola (Klasa: 351-01/18-01/13, Urbroj: 2168/01-03-04-0449-18-18).

Ukupna vrijednost projekta „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“( referentni broj: KK.06.3.1.07.0079)iznosi 1.197.845,49 kuna, od čega prihvatljivih troškova 1.173.470,49 kuna.  Sufinanciranje  projekta od 84,99% iznosi 997.449,81 kuna dok Grad Pula -Pola sredstvima iz Proračuna osigurava  preostalih  15,01% ukupno prihvatljivih troškova. Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci, sa završetkom u svibnju 2020. godine.

Projektom „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“,Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom,  informira se i educira cjelokupno stanovništvo grada Pule o održivom gospodarenju otpadom, kroz provedbu petnaest aktivnosti, od kojih sedam obaveznih i osam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Provedbom definiranih aktivnosti, građanima se prenose  ključne poruke kojima se upoznaju s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Grad Pula provođenjem ovog projekta obuhvaća sve skupine javnosti, s posebnim naglaskom na: djecu predškolske dobi, djecu osnovnih škola, djecu srednjih škola, građane svih dobnih skupina, građane koji žive u samostojećim obiteljskim kućama s okućnicom, turiste, umirovljenike, edukatore, odgojno-obrazovne institucije, milenijsku generaciju, pripadnike nacionalnih manjina te osobe s posebnim potrebama.

Od obaveznih aktivnosti provodi se izrada i distribucija više vrsta letaka, kao primjerice dvojezičnih letaka „Pametna kupovina“, „Ponovna uporaba“, bookmarka za djecu i odrasle, izrada i distribucija  brošura o postupanju s otpadom i kompostiranju,  izrada i postavljenje jumbo plakata i kaširanih plakata za škole s vremenom razgradnje otpada, emitiranje radio i tv emisija o načinima sprječavanja nastanka, postupanja s otpadom  i zbrinjavanju otpada, nadogradnja mrežne stranice te provedba  javnih edukacijskih tribina  za građane po mjesnim odborima.

Preporučene aktivnosti odnose se na održavanje predavanja, predstava za djecu i natjecanja u školama uz izradu i podjelu edukativnih materijala (bojanki, radnih listića, memory kartica), emitiranje radio i tv spotova kao i obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša.

Tiskani materijali su dvojezični – brošure, letci i bookmarci su na hrvatskom i talijanskom jeziku, na temu su sprječavanja nastanka otpada, ponovna uporaba, odvajanje stakla, plastike i papira. Različiti jumbo plakati, namijenjeni građanima i turistima, koji se postavljaju na najfrekventnija mjesta u gradu, također su dvojezični (hrvatski i engleski jezik),  a  trajni kaširani plakat veličine B1 namijenjen  djeci od 7-15 godina na temu „Ne bacaj u prirodu – vrijeme biološke razgradnje otpada u prirodi“ ostaje u trajnoj postavi osnovnih škola. Produkcija, emitiranje i sudjelovanje u specijaliziranim radijskim i TV emisijama (prilagođenih osobama s posebnim potrebama uz primjenu znakovnog jezik za gluhonijeme) raspoređeni su  tijekom cijelog perioda provedbe projekta. Spotovi na više jezika, kalendari, blokovi i sav ostali promotivni materijal s logom projekta izazvati će sinergijski učinak svih planiranih i provedenih aktivnosti.

Osim navedenog, u cilju što uspješnije provedbe projekta, vrši  se kontinuirana promidžba i vidljivost projekta,  za što je  posebno osmišljen  zaštitni znak projekta, odnosno   vizualni identitet i logotip, koji prati sve aktivnosti tijekom cijelog trajanja projekta. Time se, uz obavezno korištenje službenih oznaka Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, pojačava sama vidljivost i efikasnost projekta.

Kontakt osoba za informacije o provođenju projekta:

Zvijezdana Bertetić, e-mail: zvijezdana.bertetic@pula.hr, tel. 052/371-844

Više informacija: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/