Notizie

29/02/2024

Započelo savjetovanje o izmjenama Odluke o provedbi projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula - Pola započeo je s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sa ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola.

Primjedbe, prijedlozi i/ili mišljenja na izloženi Nacrt prijedloga Odluke moguće je poslati na mail adresu azbest@pula.hr zaključno do 27. ožujka 2024. godine.

Nacrt prijedloga Odluke s pratećim dokumentima možete pronaći na poveznici.