Grad Pula promiče demokratičnost pri donošenju Proračuna

PODIJELI
03 / 12 / 2019

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Gradskog vijeća Grada Pule je prijedlog Proračuna za 2020. godinu, a kao i svake godine, Grad Pula je prilikom kreiranja proračuna kao najvažnijeg dokumenta Grada uputio javni poziv svim političkim strankama, mjesnim odborima i vijećima nacionalnih manjina da dostave svoje prijedloge za Proračun 2020. godine.

Predstavnici oporbenih političkih stranaka u pulskom Gradskom vijeću dostavili su ukupno 82 prijedloga, od čega njih 8 nije u ingerenciji Grada dok je njih 53, odnosno 72%, prihvaćeno ili se već provode prema usvojenim programima u redovnom postupku iz djelokruga pod ingerencijom Grada.

S predstavnicima oporbenih političkih stranaka održani su radni sastanci na kojima su svi prijedlozi razmotreni i obrazloženi.

Važnim smatramo napomenuti kako su prošle 2018. godine prilikom izglasavanja Proračuna za 2019. godinu od ukupno 10 pristiglih amandmana oporbenih stranaka, 4 amandmana i usvojena.